Giới thiệu

Trong giai đoạn phát triển kinh tế của Việt Nam, nhu cầu về nguồn vật liệu xây dựng sẽ tăng cao, đặc biệt là những vật liệu có yếu tố công nghệ cao. Việc áp dụng công nghệ cao trong sản xuất sẽ góp phần tạo ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và giảm giá thành, nâng cao uy tín của sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. INMATCO đã ra đời trong hoàn cảnh này.

Các thành viên sáng lập INMATCO mong muốn có thể sử dụng kiến thức chuyên môn của đội ngũ tiến sĩ khoa học kết hợp với khả năng nắm bắt thị trường để có thể cho ra đời những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi định hướng phát triển 2 nhóm hàng:

- Vật liệu công nghiệp: gồm vật liệu chịu lửa và nguyên liệu cho sản xuất sản phẩm công nghiệp

- Sản phẩm tiện dụng theo định hướng Do It Yourself