Gía trị cốt lõi

Chúng tôi tập trung phát triển những linh vực hoạt động như sau

Sản xuất, phân phối vật liệu công nghiệp và gia dụng theo hình thức DIY trong phạm vi cả nước và quốc tế.

Nhận sản xuất cung cấp sản phẩm theo đơn hàng của khách hàng.

Nhận phân phối độc quyền sản phẩm công nghiệp và gia dụng cho thị trường trong nước.