Liên hệ

Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Vật liệu Công nghiệp INMATCO

Head office: Level 46, Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: +84.8.6287.6011
Fax: +84.8.6287.6045

Người liên hệ: Mr Philippe Dang
Email: p.dang@inmatco.com
Handphone: 0916.977.378